เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ TM500

 เครื่องวัดอุณหภูมิ TM500

Features:

 • Simultaneously displays CH1 to CH8 or CH9 to CH12
 • Offset adjustment used for zero function or to make relative measurements
 • Stores 99 readings manually and 20M readings via 2GB SD card
 • Records readings with date and time stamp in Excel® format for further analysis
 • User programmable sampling rate from 1 to 3600 seconds
 • Min/Max, Data Hold, Auto Power Off
 • Complete with 8 AA batteries, 12 general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case

Specifications:

 • Type J Range: -148 to 2102°F (-100 to 1150°C)
 • Type K Range: -148 to 2372°F (-100 to 1300°C)
 • Type T Range: -148 to 752°F (-100 to 400°C)
 • Type E Range: -148 to 1652°F (-100 to 900°C)
 • Type R Range: 32 to 3092°F (0 to 1700°C)
 • Type S Range: 32 to 2732°F (0 to 1500°C)
 • Resolution: 0.1°/1°
 • Basic Accuracy: ±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) types J, K, E, T; ±0.5% rdg (+5°F/+3°C) types R, S
 • Datalogging: 20M data records using a 2GB SD card
 • Dimensions: 8.9 x 4.9 x 2.5" (225 x 125 x 64mm)
 • Weight: 2.1lbs (944g)