เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น 2 จุด รุ่น TH060H

การใช้งาน Thermo-Hygrometer TH060H

  • ปิดฝาช่องใสแบตเตอรี่ทางด้านหลัง เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น โดยเลื่อนตามทิศทางที่ติดไว้ที่ฝา ดึงพลาสติก กันแบตเตอรี่ออก เครื่องจะเปิดและพร้อมใช้งาน

  • กดปุ่ม C/F เพื่อเลือกหน่วยอุณหภูมิ

  • หน้าจอของ เครื่องวัดอุณหภูมิ แถวบนจะแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้น ภายในห้องคือตำแหน่งที่เครื่องวางหรือแขวนอยู่ ส่วนหน้าจอแถวล่างจะแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้น ภายนอกห้อง คือ ตำแหน่งที่ปลายสายวัด

  • การแสดงค่าสูงสุด ต่ำสุด ของ อุณหภูมิและความชื้น และ การลบข้อมูล

  • กดปุ่ม IN 1 ครั้ง เพื่อดูค่าสูงสุด กด 2 ครั้ง เพื่อดูค่าต่ำสุด minimum กดปุ่ม IN ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อล้างค่าความจำ

  • กดปุ่ม out 1 ครั้ง เพื่อดูค่าสูงสุด กด 2 ครั้ง เพื่อดูค่าต่ำสุด minimum กดปุ่ม out ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อล้างค่าความจำ

  • เครื่องวัดอุณหภูมิ สามารถติดตั้งได้ 2 แบบ คือ แบบแขวน หรือ วางตั้งโต๊ะ

  • หาก เครื่องวัดอุณหภูมิ ทำงานมีปัญหา ให้เอาแบตเตอรี่ออกจาก เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แล้วใส่ใหม่อีกครั้ง