เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด

thermometer infrared เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส คือ อะไร

IR thermometer : เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด คือ เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิบนพื้นผิว และ แสดงค่าเป็นตัวเลขที่ของ อุณหภูมิ ที่หน้าจอ

IR Thermometer  ทำงานยังไง

Thermometer Infrared จะปล่อยคลื่นอินฟราเรด ไปกระทบกับวัตถุ ที่ทำการวัดอุณหภูมิ และ จะรับค่าพลังงานสะท้อนกลับจากวัตถุนั้น โดยวัตถุจะมีคุณสมบัติในการปล่อยพลังงานต่างกัน โดยแปรผันไปตามอุณหภูมิ ของวัตถุ และ เครื่องวัด ก็จะเปลี่ยนพลังงาน เป็น ค่าอุณหภูมิ บนหน้าจอแสดงผลของเครื่องวัดอุณหภูมิ

Thermometer infrared ข้อดียังไง

สะดวกในการวัดอุณหภูมิ เพราะไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน  / ปลอดภัยกว่า เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบโพรบ  / วัดอุณหภูมิ ได้เร็วกว่า เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบโพรบมาก / เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด สามารถ วัดอุณหภูมิ วัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่ได้