เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบโพรบ

thermometer : เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer ) คือ เครื่องมือที่วัดค่า อุณหภูมิ (ความร้อน ความเย็น) โดยมีหลายรูปแบบและหลักการ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สำคัญ คือ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบแสดงผลเป็นตัวเลข ( Digital Thermometer ) และ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบแสดงผลโดยไม่ใช่ตัวเลข ( Analog Thermometer )

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบแสดงผลแบบไม่ใช่ตัวเลข หรือ ที่เราๆ เรียกว่า แบบ เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท หรือ แบบเข็ม หน้าปัด  โดย เครื่องวัดอุณหภูมิประเภทนี้ ความแม่นยำจะน้อยกว่าแบบดิจิตอล (Digital Thermometer) แต่จะมีข้อดีในเรื่องความทนทาน และ ราคาประหยัด