เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ พกพา 39240

39240: Waterproof Stem Thermometer Pocket thermometer with stainless steel tem

Temperature Range : -40 to +200C
ความเที่ยงตรง +/-1C โพรบปลายแหลมยาว 7 ซม. เหมาะกับการ วัดอุณหภูมิ น้ำ เนื้อสัตว์ อาหาร

คุณลักษณะของ เทอร์โมมิเตอร์ thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ในเนื้อสัตว์ น้ำ 39240

 • แสดงผลแบบ ดิจิตอล LCD
 • เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิระหว่าง C และ F ได้
 • สามารถค้างค่า หน้าจอแสดงผล ได้
 • มีระบบเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • โพรบปลายแหลมยาว 7 ซม. เหมาะกับการวัดอุณหภูมิ น้ำ เนื้อสัตว์ อาหาร
 • พกพาสะดวก

 คุณสมบัติทางด้านเทคนิค :

 • ช่วง วัดอุณหภูมิ -40 ถึง +200 C
 • ความละเอียด 0.1 C / 0.1 F
 • ค่าความถูกต้อง +/- 1C ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 80C
 • แบตเตอรี่ 1.5V  (กระดุม)

Features:

 • 2.75" (70mm) Stainless steel stem
 • Temperature: -40 to 392°F (-40 to 200°C)
 • MAX/MIN recall of high and low temperatures
 • Data Hold and Auto power Off features
 • ±2°F/1°C accuracy, 0.1°/1° resolution