เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ DT-610B

Thermometer DT-610B เครื่องวัดอุณหภูมิ

  • ช่วงวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 1,300 องศาเซลเซียส
  • 1 ช่องต่อโพรบ แบบเทอร์โมคับเปิ้ล ชนิด K
  • ค่าความละเอียด 0.1C  , 1C
  • เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้
  • มีระบบค้างค่า , ดูค่าสูงสุด
  • ใช้แบตเตอรี่ 9 โวลท์ 1 ก้อน , มีระบบเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  • FREE เทอร์โมคับเปิ้ลแบบสายยาว 1 เมตร กระเป๋าสำหรับพกพา