เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ เนื้อสัตว์ WT-1

WT-1

เทอร์โมมิเตอร์ WT-1

เครื่องวัดอุณหภูมิ ในเนื้อสัตว์
 
คุณลักษณะของ

    ช่วงการวัด -50 to +300C
    ความแม่นยำ +/-1C
    แบตเตอรี่ขนาด 1.5V
    บันทึกค่าการวัดล่าสุดได้
    เตือนแบตเตอรี่ต่ำ
    ปิดเครื่องอัตโนมัติ ภายใน 15 นาที
    แสดงสถานะของ Sensor
    เลือกหน่วยอุณหภูมิระหว่าง C กับ F ได้