เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

Testo 265 cooking oil tester

Testo 265 cooking oil tester

เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำมันทอด

testo 265 cooking oil tester incl. adjustment protocol, TopSafe protection case, wall holder, reference oil and sensor protection cap in a top quality aluminium case

The cooking oil has been frequently used. Longer use is bad for the quality of the product and can lead to complaints from the customer. The most important part of the testo 265 cooking oil tester is Testo's new capacitive oil sensor. Using this sensor, measurements are carried out directly in the hot cooking oil which means that control measurements can be quickly carried out while work in the kitchen is in progress. Several deep-fat fryers can be tested back-to-back without the sensor having to cool down. Maximum use of the cooking oil is made possible. The oil is only changed if the limit value is reached (LED display lights up).


    Accurate readings, alarm if limit
    is exceeded
    Fast measurement
    directly in hot oil
    TopSafe, washable protection case included
    Complete set in robust
    aluminium case

Storage temperature     -20 to +70 °C
Battery type     1 AAA battery
Battery life     Approx. 30 h
Approx. 600
Weight     85 g
Dimensions     302 x 35 x 21 mm
Material/Housing     ABS

Probe type NTC
Meas. range     +40 to +210 °C
Accuracy     ±1.5 °C
Resolution     0.5 °C