เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น TH90

Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น TH90

 • แสดงผลแบบ ดิจิตอล LCD ขนาดใหญ่
 • ความชื้น 20 % ถึง 99 %
 • ค่าความละเอียด 1 %Rh
 • ค่าความถูกต้อง +/-5 % (ช่วง 40-80%RH)

Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น TH90(TH801 )

มั่นใจได้ในประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่าง CERTIFICATE OF CALIBRATION ISO/IEC 17025  !!!!

คุณลักษณะของ เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น  รุ่น TH801

 • แสดงผลแบบ ดิจิตอล LCD ขนาดใหญ่
 • แสดงค่า อุณหภูมิ - 10 C ~ 50 C ค่าความละเอียด 0.1 C ค่าความถูกต้อง +/-1 C
 • ความชื้น 20 % ถึง 99 % ค่าความละเอียด 1 %Rh ค่าความถูกต้อง +/-5 % (ช่วง 40-80%RH)
 • บันทึก แสดง ค่าต่ำสุด สูงสุดได้
 • แสดงผลได้ทั้ง C และ F
 • ใช้แบตเตอรี่ 1.5 V

รายละเอียดทั่วไป

 • แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลา
 • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
 • เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
 • เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้
 • ตั้งเวลาเตือนได้
 • แสดงวันที่ และ เดือน ได้
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ ตั้งโต๊ะ หรือ แบบแขวน

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค : Specification

 • ช่วงวัดอุณหภูมิ -10 ถึง +50 C (-14 ถึง 122 F)
 • ช่วงวัดความชื้น 20% ถึง 99%RH
  • ค่าความละเอียดในการวัดอุณหภูมิ 0.1C (0.1F)
  • ค่าความละเอียดในการวัดความชื้น 1%RH
 • ค่าความแม่นยำ
  • อุณหภูมิ +/-1C (1.8F)
  • ความชื้น +/-5%RH
 • แบตเตอรี่ 1.5V ขนาด AAA 1 ก้อน
 • ขนาดเครื่อง 100 x 108 x 20 มิลลิเมตร
 • น้ำหนักประมาณ 160 กรัม
 • สภาวะในการเก็บรักษาเครื่อง -20C ถึง 60C , 20 ถึง 80%RH

การใช้งาน

 • ปิดฝาช่องใสแบตเตอรี่ทางด้านหลัง โดยเลื่อนตามทิศทางที่ติดไว้ที่ฝา
 • ปุ่มใช้งาน
  • (MODE) : ใช้ในการเข้าสู่โหมดตั้งเวลา วัน เดือน
  • (ADJ) : ใช้ในการปรับค่าในการตั้งเวลา วัน เดือน
  • (MEMORY) : ใช้ในการดูค่าต่ำสุด สูงสุด ของค่าที่อ่านได้
  • RESET) ด้านหลังเครื่อง : ใช้ในการเคลียร์ค่าต่างๆที่ตั้งไว้ และ ค่าสูงสุด ต่ำสุด ที่บันทึก
 • กดปุ่ม MODE ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า หลังจากนั้นตัวเลขหน้าจอจะกระพริบเพื่อให้ปรับค่านาที โดยกดปุ่ม ADJ และ กด Mode อีกครั้งหลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้ว หน้าจอก็จะกระพริบในส่วนของ ชั่วโมง , โหมดแสดงเวลา , เดือนและวันที่ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ตามกรับวนการดังกล่าว
 • ในสภาวะอ่านค่าปกติ (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะกระพริบ) กดปุ่ม MODE เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าการเตือน (สัญลักษณ์ : ระหว่างชั่วโมงและนาที จะไม่กระพริบ) กดปุ่ม ADJ เพื่อเปิดหรือปิดโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เข้าสู่โหมดการตั้งเวลาเตือนโดยกดปุ่ม MODE ค้างอีก 2 วินาที หลังจากนั้นก็สามารถตั้งเวลาการเตือนเหมือนกับข้อ 3
 • หากเครื่องอยู่ในโหมดการตั้งค่าการเตือน และ เครื่องไม่ถูกตั้งค่า โดยการกดปุ่มไดๆเลย เครื่องจะกลับปสู่โหมดการวัดค่าอัตโนมัติภายใน 1 นาที
 • ในสภาวะเครื่องอยู่ในโหมดการวัดค่า สามารถกดปุ่ม ADJ เพื่อดูวันที่ และ เดือน หลังจากนั้นเครื่องจะกลับมาสู่ในโหมดการวัดค่าโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที
 • กดปุ่ม MEMORY 1 ครั้งเพื่อดูค่าสูงสุด กดอีก 1 ครั้งเพื่อดูค่าต่ำสุด และ หากกดค้างไว้ 2 วินาที เครื่องจะทำการเคลียร์ค่าที่บันทึก