เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

FLUKE 51-2 Thermometer

Fluke 51-2

Fluke 51-2 Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น Fluke 51-2

Features

  • Relative time clock on MIN, MAX, and AVG provides a time reference for major events
  • Electronic Offset function allows compensation of thermocouple errors to maximize overall accuracy
  • Measures J, K, T, and E-types of thermocouples
  • Readout in °C, °F, or Kelvin (K)
  • Splash and dust resistant case protected by impact absorbing holster
  • User-friendly front panel is easy to set up and operate
  • Sleep mode increases battery life; typical 1000-hour battery life
  • Battery door allows easy battery replacement without breaking the calibration seal
  • Optional ToolPak accessory allows the thermometer to hang from any metal object (with the rare earth magnet) or secure around a pipe (with hook-and-loop straps) for hands-free operation

 

Specifications
Temperature accuracy
Above -100 °C: J, K, T, E, and N-type: ±[0.05% + 0.3°C]*
  R and S-type: ±[0.05% + 0.4°C]*
Below -100 °C: J, K, E, and N-types: ±[0.20% + 0.3°C]*
  T-type: ±[0.50% + 0.3°C]
Temperature Range
J-type: -210 °C to 1200 °C
K-type: -200 °C to 1372 °C
T-type: -250 °C to 400 °C
E-type: -150 °C to 1000 °C
N-type: -200 °C to 1300 °C *
R and S-type: 0 °C to 1767 °C *
Temperature scale
  ITS-90
Applicable standards
  NIST-175
Display Resolution
  0.1 °C, 0.1 K < 1000
  1°C, 1 K >=1000
Note
* Only the Fluke Models 53 II and 54 II thermometers are capable of measuring N, R, and S-type thermocouples.