เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เทอร์โมมิเตอร์ EA10

 • Basic Type K Dual Input
 • Compact and rugged design features large backlit display
 • Selectable units of °F, °C, K (Kelvin)
 • Displays [T1 plus T2] or [T1-T2 plus T1] or [T1-T2 plus T2]
 • Wide temperature range with 0.1°/1° resolution
 • Timer function displays elapsed time plus the time when MIN and MAX readings are taken
 • OFFSET key used for zero function to make relative measurements
 • Data Hold function freezes reading on display
 • Auto Power off to save battery life
 • Low battery and overrange indication
 • Records Max/Min readings for later rec

Specification

   
Thermocouple EA10 EA15
J : - -200 to 1994F
    -150 to 1090C
K: -200 to 1999F (-200 to 1360C) -200 to 1999.9F (-150 to 1370C)
T: - -200 to 752F (-150 to 400C)
E: - -200 to 1598F (-150 to 870C)
R: - 35 to 1999.9F (2 to 1767C)
S: - 35 to 1999.9F (2 to 1767C)
N: - -200 to 1999.9F (-150 to 1300C)
Resolution: 0.1 0.1
Basic Accuracy: +/-0.3% (+2F/+1C) +/-0.05% rdg (+1.5F/+0.75C) Types J,K,E,T,N
    +/-0.05% rdg (+4F/+2C) Types R,S
Dimensions: 6x2.8x1.5 (152x72x37mm) " 6x2.8x1.5 (152x72x37mm) "
Weight: 8.3oz (235g) 8.3oz (235g)