เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

TESTO 106-T3 TESTO เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร THERMOMETER

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น TESTO 106-T3

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น TESTO 106-T3

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น TESTO 106-T3 แบรนด์ TESTO

THERMOMETER

 

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมอาหารรุ่น testo 106-T3

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

• ช่วงการวัด -50 °C ถึง +275 °C

• ค่าความคลาดเคลื่อน + 0.5 °C (-30 °C ถึง +99.9 °C)

• ค่าความละเอียด 0.1 °C (-50 °C ถึง +199.9 °C)

• จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมระบบแสดงค่าอุณหภูมิการวัดแบบอัตโนมัติเมื่อค่าคงที่ (automatic recognition of final value)

• สามารถตั้งค่าการเตือนเป็นเสียงและไฟ LED กระพริบเตือน เมื่อค่าการวัดอยู่นอกช่วงที่กำหนด

• ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ TopSafe เพื่อป้องกันแรงกระแทก ฝุ่น และน้ำระดับการป้องกัน IP67

• ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ อายุการใช้งานประมาณ 350 ชั่วโมง

• ขนาด 215 x 34 x 19 mm