เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

ACC950K NIST เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น ACC950K

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น ACC950K

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่น ACC950K แบรนด์ NIST 

Thermometer

 

รายละเอียด

  • 10 หน่วยความจำเก็บข้อมูล
  • ฟังก์ชันขั้นต่ำ / สูงสุด
  • ฟังก์ชั่นเสียงปลุก สูง/ต่ำ
  • นับตัวตั้งเวลา (ชุดจาก 23 ชม. 59 นาที 1 นาที)
  • 1 ชั่วโมงปิด
  • แสดงแบตเตอรี่ต่ำ
  • Back Light
  • บูต PVC สำหรับการป้องกัน