เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

PCE-777N PCE เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer

 

PCE-777N

แบรนด์ PCE Instruments

เทอร์โมมิเตอร์

Thermometer 

 

คุณสมบัติ

 • วัดได้อย่างรวดเร็ว
 • มีตัวเลือกในการวัดค่าคือ ° C หรือ ° F
 • มีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนคงที่
 • มีค่าความละเอียดแสง 8 : 1
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • ทำงานโดยแบตเตอรี่
 • ใช้การออกแบบที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • มีช่วงการวัด
  • -30 ... +260 °C
  • -22 ... +500 °F
 • เวลาในการตอบสนองน้อยกว่า 1 วินาที
 • เมื่อเครื่องโอเวอร์โหลดหน้าจอจะขึ้น "------"
 • มีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนคงที่ 0.95
 • มีค่าความละเอียดแสง 8 : 1
 • ใช้ช่วงสเปกตรัม 6 ถึง 14 µm
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน 8 วินาที
 • สภาพโดยรอบขณะใช้งานควรมีอุณหภูมิ 0 ถึง +50 °C ควรจะมีความชื้น 10 % ถึง 90 % r.F.
 • สภาพโดยรอบในขณะเก็บรักษาควรมีอุณหภูมิ -20 °C ถึง +60 °C ควรจะมีความชื้นน้อยกว่า 80 % r.F.
 • ใช้แบตเตอรี่บล็อค 9V 
 • เครื่องมีขนาด 82 x 41.5 x 160 mm
 • เครื่องหนัก 180 g

 

ข้อมูลทางเทคนคิของ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

 • มีช่วงการวัด 
  • -30 ถึง 0 °C (range 1)
  • 0 ถึง +260 °C (range 2)
 • มีค่าความละเอียด 0.1 °C / 0.1 °F (both ranges)
 • มีค่าความแม่นยำ
  • ±4 °C / ±4 °F (in range 1)
  • ± 2% of reading / ± 2 ° C / ± 4 ° F (range 2)