เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
เครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบโพรบ

thermometer : เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer ) คือ เครื่องมือที่วัดค่า อุณหภูมิ (ความร้อน ความเย็น) โดยมีหลายรูปแบบและหลักการ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สำคัญ คือ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบแสดงผลเป็นตัวเลข ( Digital Thermometer ) และ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบแสดงผลโดยไม่ใช่ตัวเลข ( Analog Thermometer )

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบแสดงผลแบบไม่ใช่ตัวเลข หรือ ที่เราๆ เรียกว่า แบบ เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท หรือ แบบเข็ม หน้าปัด  โดย เครื่องวัดอุณหภูมิประเภทนี้ ความแม่นยำจะน้อยกว่าแบบดิจิตอล (Digital Thermometer) แต่จะมีข้อดีในเรื่องความทนทาน และ ราคาประหยัด

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด

thermometer infrared เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส คือ อะไร

IR thermometer : เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด คือ เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิบนพื้นผิว และ แสดงค่าเป็นตัวเลขที่ของ อุณหภูมิ ที่หน้าจอ

IR Thermometer  ทำงานยังไง

Thermometer Infrared จะปล่อยคลื่นอินฟราเรด ไปกระทบกับวัตถุ ที่ทำการวัดอุณหภูมิ และ จะรับค่าพลังงานสะท้อนกลับจากวัตถุนั้น โดยวัตถุจะมีคุณสมบัติในการปล่อยพลังงานต่างกัน โดยแปรผันไปตามอุณหภูมิ ของวัตถุ และ เครื่องวัด ก็จะเปลี่ยนพลังงาน เป็น ค่าอุณหภูมิ บนหน้าจอแสดงผลของเครื่องวัดอุณหภูมิ

Thermometer infrared ข้อดียังไง

สะดวกในการวัดอุณหภูมิ เพราะไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน  / ปลอดภัยกว่า เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบโพรบ  / วัดอุณหภูมิ ได้เร็วกว่า เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบโพรบมาก / เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ อินฟราเรด สามารถ วัดอุณหภูมิ วัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่ได้

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น 2 จุด รุ่น TH060H

การใช้งาน Thermo-Hygrometer TH060H

  • ปิดฝาช่องใสแบตเตอรี่ทางด้านหลัง เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น โดยเลื่อนตามทิศทางที่ติดไว้ที่ฝา ดึงพลาสติก กันแบตเตอรี่ออก เครื่องจะเปิดและพร้อมใช้งาน

  • กดปุ่ม C/F เพื่อเลือกหน่วยอุณหภูมิ

  • หน้าจอของ เครื่องวัดอุณหภูมิ แถวบนจะแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้น ภายในห้องคือตำแหน่งที่เครื่องวางหรือแขวนอยู่ ส่วนหน้าจอแถวล่างจะแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้น ภายนอกห้อง คือ ตำแหน่งที่ปลายสายวัด

  • การแสดงค่าสูงสุด ต่ำสุด ของ อุณหภูมิและความชื้น และ การลบข้อมูล

  • กดปุ่ม IN 1 ครั้ง เพื่อดูค่าสูงสุด กด 2 ครั้ง เพื่อดูค่าต่ำสุด minimum กดปุ่ม IN ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อล้างค่าความจำ

  • กดปุ่ม out 1 ครั้ง เพื่อดูค่าสูงสุด กด 2 ครั้ง เพื่อดูค่าต่ำสุด minimum กดปุ่ม out ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อล้างค่าความจำ

  • เครื่องวัดอุณหภูมิ สามารถติดตั้งได้ 2 แบบ คือ แบบแขวน หรือ วางตั้งโต๊ะ

  • หาก เครื่องวัดอุณหภูมิ ทำงานมีปัญหา ให้เอาแบตเตอรี่ออกจาก เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แล้วใส่ใหม่อีกครั้ง